FireGuard online hjelp.

FireGuard er en applikasjon som overvåker temperaturen på din enhets batteri. Dette dokumentet vil lose deg igjennom dens funksjoner, slik at du får mest mulig ut av appen


Når appen kjører.

Når tjenesten FireGuard kjører på din enhet kan forsiden se slik ut, legg merke til det lille ikonet øverst til venstre i notis-linja på enheten din:

Enhetens Hjem-side

Hovedside: Innstillinger.

Først av alt: Når du slår av en alarm blir tjenesten PAUSET i 2,5 minutter. For å NULLSTILLE dette umiddelbart, stopp, og start tjenesten på nytt på innstillings-sidens "Kjør-avkrysningsboks" [ 3.] (se bilde under).

Resten av manualen er som følger:

Første gangen du starter appen vil du komme inn på appen "LesMEG-side" les, forstå - og gå så til appens hovedside ved å trykke på din enhets tilbakeknapp.
Heretter vil appens første side være siden for Innstillinger, i denne sides øvre høyre hjørne finner du et lite display [2.] som viser den siste loggede temperaturen på din enhet. Om det er en liten forsinkelse på denne, ikke bekymre deg. Det betyr bare at temperaturen ikke har endret seg på noen sekunder. Det andre du ser på siden er "Kjør-avkrysningsboks" [3.] fulgt av teksten "Kjør tjenesten FireGuard", om du klikker på denne boksen når den er umerket vil du STARTE tjenesten FireGuard og boksen vil bli merket. Om du klikker på denne når den er merket vil den bli umerket og tjenesten FireGuard STOPPE.
Når tjenesten kjører vil et lite ikon [1.] vises øverst til venstre i notis-linja på enheten din. Dette ikonets funksjon er for at du skal se at at FireGuard kjører, og vil forsøke å varsle deg om noe skjer med temperaturen i enhetens batteri som du bør vite om. OM ikke ikonet vises, kjører ikke tjenesten. Start på nytt som beskrevet ovenfor.

Den andre innstillingen er Enheter [4.], her kan du velge mellom Celsius og Fahrenheit.

Den tredje innstillingen er Alarm-temperatur [5.], denne er som standard satt ti 42°C (107°F), noe som i de fleste tilfeller skulle fungere helt fint. Men i noen regioner i verden (F.eks. tropene) vil utetemperaturen gjøre det nødvendig å øke denne innstillingen. Maksimumsverdien er 60°C (140°F), ettersom vi mener at temperaturer over dette nivå vil kunne skade enheten din, og i slike miljø bør den ikke brukes.

Den fjerde innstillingen er Øknings-følsomhet [6.].
Om en eller annen elektronikkfeil skulle gjøre at temperaturen begynner å øke veldig fort kan det være nødvendig å varsle brukeren selv om ikke temperaturen for alarm er nådd. Denne funksjonen tar seg av akkurat det, og innstillingene er AV, Lav, Middels og Høy..
Men om du benytter enheten din i regioner av verden som gir høye variasjoner i omgivelses-temperatur (i Arktiske strøk; fra kald vinter ute til oppvarmede bygninger, eller i Tropene; fra høy utetemperatur til nedkjølte innendørstemperaturer) vil funksjonen kunne trigges på grunn av dette, og er derfor mulig å deaktivere individuelt ved å skyve skyveknappen helt til venstre.

Den femte og siste innstillingen er en avkrysningsboks [7.] for å gi deg muligheten til å se en advarsel om at tjenesten er deaktivert når enheten din starter eller restarter.

Nederst på siden finner du et par knapper [8.] for å kunne navigere til Hjelp og LesMEG-sidene til applikasjonen.

Main settings-page
  1. Varslingsikon
  2. Temperatur display
  3. Kjør-avkrysningsboks
  4. Enheter
  5. Alarm-temperatur
  6. Økningsfølsomhet
  7. Varslings-avkrysningsboks
  8. Knapper

Notislinje-varsel.

Når du drar ned notis-linja og appen kjører vil du finne en liten notis som forteller tilstanden til appen, og om du trykker på denne vil du komme til applikasjonens Innstillings-side.

Notification

Alarm-page.

Når alarmen går vil du få en liten dialogboks med en opplåsningskode som du må skrive inn for å slå av alarmen. Dette kan virke plagsomt for noen, men funksjonen har blitt lagt til for å forsikre at alle midler er tatt i bruk for å gjøre deg klar over at det er en FireGuard-alarm, sånn at du ikke tar feil av denne og din vanlige vekkerklokke.

FireGuard Alarm

Når alarmen er stoppet vil du få en beskjed som forteller hvorfor alarmen gikk, og litt generell informasjon om hva du bør gjøre..
OBS: Det er viktig å merke seg at tjenesten nå har satt på vent i 2,5 minutter. For å nullstille dette øyeblikkelig, start og stopp igjen ved hjelp av Kjør-avkrysningsboksen på innstillings-siden.

FireGuard Message

Hjelp og LesMEG-sider.

De siste to sidene er appens Hjelp og *LesMEG-side (*som automatisk kommer opp første gangen du kjører appen etter installasjon). Begge disse sidene er temmelig selvforklarende, men har en liten knapp hver oppe til høyre på sidene, knappen på Hjelp-siden tar deg til det dokumentet du leser akkurat nå og knappen på LesMEG-siden åpner din enhets email-program og lar deg sende utvikleren av appen mail med eventuelle spørsmål du måtte ha.

Help-page
ReadME-page

Det var det, og det gjenstår bare å si:
Takk for din oppmerksomhet, Lev vel!
-VulcaniX Development.

© VulcaniX Development / Anders G. Jensen - 2016